اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو ISO , CE , HSE , IMS

Posts Tagged: ثبت و صدور
درخواست گواهینامه HSE

درخواست گواهینامه HSE گواهی نامه HSE مورد درخواست خیلی از شرکتها، سازمانها و مجموعه های فعال در حوزه پیمانکاری، خدماتی، تولیدی، بازرگانی و... است. باید توجه داشت که HSE-MS یک استاندارد نیست بلکه یک مدل و الگوی بین المللی می باشد که اشتراکات و شباهت خیلی زیادی به[...]

ادامه مطلب