گواهینامه CE ( نشان CE یا علامت CE )

 

CEce
چیست؟

CE  یا Conformity Europeanاستاندارد محصول بوده و برای صادرات کالابه حوزه کشورهای اروپایی  کاربرد دارد و معنی " تطابق اروپایی " دارد.

 مراجع صدور گواهینامه CE یا نشان CENotify Body ها یا NB ها هستندو بایک کد چهاررقمی شناخته میشوند وتماما درسایت اتحادیه اروپابه آدرس www.europa.eu ثبت میباشند.

گواهینامه CE تاییدی بررعایت دایرکتیوهای مشخص شده برای یک محصول ازسوی مراکز صادرکننده گواهینامه CEیعنی NOTIFY BODY ها یا NBها است.

داشتن آرم CE نوعی تایید ایمنی محصول برای کاربران است. علامت CE برروی محصول یعنی محصول موردنظر تمامی دایرکتیوها یاهمان استانداردهای ایمنی کاربران رارعایت کرده و این محصول هیچ خطری برای انسان نخواهد داشت.

درازای دریافت گواهینامه CE محصول ، سازمان میتواند لوگویCE یا آرم CE رابرروی محصول خود هک نماید.

Notify body ها داشتن گواهینامه CE رابرای یکسری ازمحصولات دارای پتانسیل خطر زایی برای کاربران الزام دانسته اند. درصورتیکه محصولات مورد نظر notify body ها نشان CE و گواهینامه CE نداشته باشند حق ورودبه حوزه کشورهایی اروپایی رانخواهند داشت.

منظورازکشورهای اروپایی تمامی کشورهای قاره اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بجز سویس و لیختن اشتاین میباشد.

 

انواع گواهینامه CE:

گواهی نامه CE برسه نوع است:

گواهینامه CEاورجینال :

سازمانهای خواهان صادرات به کشورهای اروپایی بایستی حتما گواهینامه CE اورجینال رااز NOTIFY BODY های ثبت شده درسایت اتحادیه اروپا دریافت نمایند درغیراین صورت امکان صادرات برایشان میسر نخواهد شد. درگواهینامه اورجینال CE بایستی یکسری آزمایشات مشخص شده ازسوی NB جهت تایید رعایت دایرکتیوهای مرتبط بامحصول مورد نظر درآزمایشگاه های داخلی یاخارجی مورد تایید NBها صورت گیرد.تبعا این گونه آزمایشات و روند سختگیرانه تایید محصول ، هزینه بالایی رابرای سازمان دربرخواهد داشت.

گواهینامهCE اظهارنامه:

برخی ازسازمانها بیشتر مقاصد تبلیغاتی رادنبال میکنند و هدف آنهاازداشتن علامت CE برروی محصولاتشان تبلیغات و برند سازی است. این سازمانهااگر بخواهند گواهینامه CE معتبری داشته باشندکه ازسوی NBها نیز موردتایید باشد ، میتوانند گواهینامه CE اظهارنامه رادریافت دارند.

در گواهینامه CE اظهارنامه ، خود سازمان اظهار میکندکه دایرکتیوها و استانداردهای مشخص شده رارعایت کرده و آزمایشات رانیز انجام داده است.نتیجه وتاییدیه آزمایشات برای NB صادر خواهد شد و ان بی NB براساس اظهارات خود سازمان ، گواهینامه CEراصادر مینماید.شایان ذکر است محصولات دارای گواهی نامه CE اظهارنامه ، حق ورودبه کشورهای اروپایی رانخواهند داشت مگر درصورت انجام آزمایشات خاص درمرز ورودی کشور اروپایی.

گواهی انطباق CE :

گواهینامه انطباق CE بیشتر برای سازمانهایی کاربرد داردکه بدنبال تبلیغات هستند وبه کشورهای اروپایی نیزصادرات ندارد. گواهینامه های CE انطباق هزینه پایینی دارند و توسط NB ها نیزصادر نمیگردند ، بلکه توسط CB ها یعنی مراکز صدور گواهینامه های ایزو ISO صادر شده و هیچ تست و آزمایشی برروی محصول انجام نمیگیرد.

 

جدیدترین ویرایش CE چیست ؟

همانطورکه گفته شد CE یک استاندارد نیست بلکه گواهینامه ای میباشدکه برای هرمحصول درازای تایید رعایت دایرکتیوهای مربوطه و توسط notify body ها صادر میشود . بنابراین ممکن است ،دایرکتیوهای ذکر شده ویرایش بخورد اما درکل گواهینامه CE ویرایش نمیخورد.

 

گواهینامه CE برای چه سازمانهایی کاربرد دارد ؟

گواهینامه CE برای محصول صادر میگردد نه برای سازمان و آن هم نه برای همه محصولات بلکه محصولات دارای پتانسیل خطرزایی برای انسان و دارای دایرکتیوهایی برای حفظ ایمنی و سلامت انسان

این محصولات عبارتند از:

ماشین آلات

وسایل الکتریکی

وسایل پزشکی

وسایل ساختمانی( شن،ماسه، سیمان،.... )

اسباب بازی

داشتن نشان CE برای برخی ازمحصولات نیزنیاز نیست مانند:

پودرها و مواد اولیه
داروها
مواد غذایی

                                                                                                                                        

فواید دریافت گواهینامه CE برای سازمانها ؟

گواهینامه CE درجهت هموارکردن راه صادرات محصولات ذکر شده بسیار مفید میباشد ، اما آنچه اهمیت گواهی نامه CE رابیشتر میکند این میباشدکه محصول موردنظر همه لحاظ باحفظ ایمنی و سلامت انسان تطابق داشته و رعایت یکسری دایرکتیوهای خاص درآنها باعث شده تامحصول ایجاد شده هیچ ضرری برای انسان نداشته باشد و مصرف کننده باخیال آسوده تری بتواند ازمحصول استفاده نماید. درنتیجه تبلیغات بیشتری رامیتوان روی محصول تولید شده انجام داد.

 

گامهای اساسی برای دریافت گواهینامه CE :

گامهای اجرایی جهت ثبت و صدور گواهینامه CE بشرح زیر میباشد:

گام 1. پر کردن فرم درخواست CE درسایت مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران

گام 2. بستن قرارداد و ارسال فاکتور درصورت تمایل کارفرما

گام 3. واریز مبلغ طبق توافق طرفین برای شروع کار

گام 4 . بازدید و برگزاری دوره آموزشی CE

گام 5 . تهیه استانداردها و دایرکتیوهای مرتبط

گام 6 . مستندسازی تکنیکال فایل (فایلهای فنی)

گام 7 . انجام تستها و آزمایشات

گام 8 . کارسازی امور ثبت و صدور گواهینامه CE

اطلاعات بیشتر درخصوص نشان CE رااز مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بخواهید.

بامادرارتباط باشید...