گواهینامه های ایزو ویژه شرکت های IT و شرکتهای خدمات نرم افزاری و سخت افزاری

درعصر حاضر، اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی نقش حیاتی برای سازمانها ایفا میکنند. باکم کم برچیده شدن ثبت اطلاعات برروی کاغذ و محدود شدن انجام کارها بصورت دستی ، انتقال اطلاعات و داده هابه کامپیوترها صورت گرفت و بحث امنیت اطلاعات ضرورت پیدا کرد. دربازار رقابتی محصولات IT و فراوانی محصولات نرم افزاری وسخت افزای خارجی ، همسو شدن شرکتهای IT ایرانی بارقبای خارجی و تولید محصولات باکیفیت ، ارزانتر و باامنیت اطلاعات بالاتر کمک شایانی درجهت رشدو توسعه شرکتهای IT خواهد کرد. ابزارهای ایزو ISO و گواهینامه ایزو ISO یکی ازابزارهای موثر دررشد و توسعه روز افزون شرکتهای IT میباشند.

 

حوزه فعالیت شرکتهای IT بسیار گسترده است و برطراحی و تولید نرم افزار و سخت افزار ، خرید و فروش نرم افزار و سخت افزار ، نصب نرم افزار و سخت افزار ، پشتیانی خدمات IT ، نگهداری و تعمیرات نرم افزار ، سخت افزار و شبکه ، تجارت الکترونیک ، سیستمهای ارتباطی و مخابراتی ، امور شبکه و دیتا سنتر و امنیت شبکه دلالت دارد.

 

درزیر تعدادی ازاستانداردها و گواهینامه های ایزو ISO مناسب بکارگیری درشرکت های IT نام برده شده اند:

استاندارد ISO9001:2015 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت )

استاندارد ISO 27001:2013 ( استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات )

استاندارد ISO/IEC 20000:2011 ( استاندارد سیستم مدیریت خدمات it )

 

درذیل توضیح مختصری دررابطه باهرکدام ازاستانداردهای ایزو مذکور آورده شده است.

 

توضیحات بیشتر درخصوص نحوه اخذ و ثبت و صدور و پیاده سازی استانداردهای ایزوISO  راازمرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بخواهید.

 

 

گواهینامه ISO9001:2015 : پیاده سازی ISO9001:2015 و دریافت گواهینامه ISO9001:2015 درشرکتهای it ، منجربه افزایش عملکرد و افزایش اثربخشی و کارایی شرکت خواهد شد. ضمن اینکه بااضافه شدن بحث مدیریت ریسک دربندهای استاندارد ISO9001 ویرایش 2015 ، ریسکهای عملکرد و کسب و کار باشناسایی عوامل داخلی و خارجی و نقاط ضعف و قوت کنترل و مدیریت خواهند شد. افزایش سرعت تولید ودرنتیجه افزایش تولید ، بهبود کیفیت تولیدات و محصولات ، بهبود فرایندها و روشهای کاری ودرنتیجه افزایش رضایت مشتریان ازمزایای پیاده سازی ISO9001:2015 و دریافت گواهینامه ISO9001:2015 برای شرکتهای it است.

 

گواهینامه ISO 27001:2013: استاندارد ایزو 27001 استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات میباشد. شناسایی نقاط شکاف اطلاعاتی و ارزیابی سیستماتیک خطرات امنیتی اطلاعات سازمان ، طراحی و پیاده سازی مجموعه ای ازکنترلهای امنیت اطلاعات و پایش مداوم کنترلهای امنیت اطلاعات باپیاده سازی استاندارد ISO27001:2013 و دریافت گواهینامه ISO27001 ویرایش 2013 محقق میشود. استاندارد ایزو 27001:2013 درتمامی سازمانهاییکه گردش اطلاعات درآنها بالاست و امنیت اطلاعات برای آنها بسیار مهم است ازجمله ارگانها و سازمانهای دولتی ، سازمانهای صنعتی بزرگ مانند صنایع پالایشگاهی و نیرو گاهی ، صنایع خودرو سازی ، خبرگزاریها ، بانکها و اختصاصا فعالان حوزه طراحی و تولید نرم افزار و سخت افزار و سیستمهای ارتباطی و مخابراتی ، امور شبکه و دیتا سنتر و امنیت شبکه وکلا شرکتهای بازمینه فعالیت IT کاربرد دارد. درشرکتهای it تمام سرمایه شرکت اطلاعات آن است همین علت گویای ضرورت دریافت گواهینامه ISO27001 و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات برای شرکتهای IT میباشد.

 

گواهینامه ISO/IEC 20000:2011: استاندارد ISO/IEC 20000:2011 استاندارد سیستم مدیریت خدمات IT نام دارد. استاندارد ISO/IEC20000:2011 نه تنها برای شرکتهای فعال درزمینه خدمات IT کاربرد دارد بلکه برای تمامی سازمانهای درگیر باامر ITکه کار بانرم افزار و سخت افزار درآن جریان دارد ، قابل استفاده است. استاندارد ایزو 20000 الزامات سیستم مدیریت خدمات IT شامل برنامه ریزی ، استقرار ، اجرا ، پایش ، بازنگری ، تعمیرات و نگهداری وبهبود سیستم مدیرتی IT رابیان میکند.

 

گواهینامه CE برای شرکتهای IT: گواهینامه CE درشرکتهای IT دربخش تولید محصولات سخت افزاری کاربرد دارد. گواهی نامه CE گواهینامه انطباق باالزامات اروپایی است و دربحث صادرات به کشورهای اروپایی مصداق پیدا میکند. محصولات سخت افزاری ازآن دسته محصولاتی هستندکه بایدبرای صادرات به کشورهای اروپایی دارای گواهینامه سی ایی و نشان CE برروی محصولات باشند. شرکتهای صادر کننده گواهینامه CE یا همان NB هابرای هرمحصول یکسری استاندارد یااصطلاحا دایرکتیو ارائه میدهند ودرصورت تایید شرکت صادرکننده محصول موردنظر و انطباق محصول بادایرکتیوهای مورد نظر ، گواهینامه CE صادر میشود.

 

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه اطلاع رسانی و مشاوره درخصوص ثبت و صدور گواهینامه های ایزو ISO و مشاوره پیاده سازی استاندارد های ایزو ویژه شرکتهای IT میباشد.

 

بامادرارتباط باشید...