گواهینامه HSE
فرم درخواست گواهینامه HSE-MS

نام مجموعه / شرکت / سازمان / برند*نام رابط*تلفن همراه رابط*تلفن ثابت*زمینه فعالیت / اسکوپ مورد درخواستانتخاب نوع گواهینامه(ها)* سیستم مدیریت ایمنی,بهداشت و محیط زیست HSE-MS

ادامه مطلب
درخواست گواهینامه HSE

درخواست گواهینامه HSE گواهی نامه HSE مورد درخواست خیلی از شرکتها، سازمانها و مجموعه های فعال در حوزه پیمانکاری، خدماتی، تولیدی، بازرگانی و... است. باید توجه داشت که HSE-MS یک استاندارد نیست بلکه یک مدل و الگوی بین المللی می باشد که اشتراکات و شباهت خیلی زیادی به[...]

ادامه مطلب