درخواست گواهینامه ISO

درخواست گواهینامه ISO

درخواست گواهینامه ISO

گواهینامه ISO از جمله پرکاربردترین گواهینامه های مورد تقاضای سازمانها، شرکتها، نهادها و مجموعه های متقاضی گواهینامه ایزو می باشد.

انتخاب نوع گواهینامه ISO درخواستی

هر متقاضی بایستی گواهینامه های ایزو مورد نیاز خود را شناسایی و انتخاب نماید. یکسری از گواهینامه های ایزو به عنوان گواهینامه های عمومی تلقی می شود که هر شرکت یا سازمانی اقدام به دریافت آن می نماید مثل گواهینامه های زیر:

گواهینامه ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی

گواهینامه ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی

گواهینامه ISO10002 سیستم مدیریت کیفیت – رسیدگی به شکایات مشتریان

گواهینامه ISO10004 سیستم مدیریت کیفیت – سنجش رضایت مشتریان

و…

یکسری گواهینامه های ایزو نیز تخصصی بوده و متناسب با زمینه فعالیت متقاضی متغیر می باشد مانند گواهینامه های زیر:

گواهینامه ISO22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

ویژه شرکتهای فعال در حوزه صنایع غذایی

گواهینامه ISO29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

ویژه شرکتهای فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

گواهینامه ISO27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ویژه شرکتهای فعال در حوزه امنیت اطلاعات

و…

متقاضیان محترم می تواننند با تماس با مرکز از انواع گواهینامه های ISO تخصصی در فعالیت خودشان به طور رایگان مطلع گردنند.

انتخاب مرجع صدور گواهینامه ISO

متقاضی گواهینامه ISO پس از انتخاب نوع گواهینامه خود بایستی مرجع صدور خود را انتخاب نماید. نیز بالاترین اعتبار گواهینامه های ایزو متعلق به نهادهای صادر کننده تحت اعتباتر IAF می باشد. همچنین یکسری از مراجع صادرکننده به دلایل مختلف از جمله تحریم ها ، پایان طول عمر کاری و غیره دیگر فعالیت نمی کنند و بالعکس یکسری مراجع ثبت و صدور گواهینامه ها جدیدا ایجاد شده و فعالیت می کنند بنابراین متقاضیان گواهینامه ایزو بایستی جهت اطلاع از لیست شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو با مرکز تماس گرفته و این لیست در اختیار داشته باشند.

درخواست ثبت و صدور گواهینامه ISO

پس از انتخاب نوع گواهینامه ایزو مورد نیاز و همچنین انتخاب شرکت صادر کننده گواهینامه ایزو متقاضی بایستی با کلیک بر روی دکمه ثبت درخواست گواهینامه ISO ، درخواست خود را ثبت و ارسال نمایند.

ثبت درخواست گواهینامه ISO

نظر خود را اضافه کنید