اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو ISO , CE , HSE , IMS

ازکجا گواهی نامه ایزو بگیرم؟

ازکجا گواهی نامه ایزو بگیرم؟

ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

مشاور ایزو ، مشاوره ایزو

از کجا گواهینامه ایزو بگیرم؟ به دلیل ناشناخته بودن مبحث ایزو ، استفاده از یک مشاوره ایزو برای ما کار ساز می باشد. مشاور ایزو ، مشاوره ایزو ، مهندسی ایزو ISO ، کارشناس ایزو ، مشاوران ایزو ، کارشناسان ایزو ISO این روزهابه واژه‌ای بسیار غریبی تبدیل شده است. متاسفانه شرایط بد اقتصادی باعث شده اکثر سازمانها و شرکتها بدنبال مشاوره و مشاور ایزو نروند. البته دلایل بسیار زیاد دیگری است که‌‌دلایل عدم بکارگیری ازمشاور ایزو و مشاوره ایزو راپررنگ‌تر کرده است. باافزایش تعداد CB های صادرکننده درایران بازار رقابت جهت ثبت و صدور گواهی نامه ایزو افزایش پیدا کرده است و یکی از فاکتورهای جذب مشتری برای انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو یعنی CB اینکه میزان سطح سخت‌گیری مرجع صدور کم باشد و یاحتی اصلا سخت‌گیری نکند. بخاطر همین چون اکثر سازمانها و شرکتها بدنبال چنین مراجع صدوری هستند عملا نیازی نمی‌بینندکه بخواهنداز مشاور ایزو و مشاوره ایزو استفاده کنند و هزینه‌ای پرداخت کنند. انتخاب مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بدون سخت‌گیری مرحله طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو راندارد و گواهی نامه ایزو ISO براحتی صادر می‌شود.
عامل دوم که موجب شده مشاور ایزو ISO و مشاوره ایزو ISO رونقی نداشته باشد وجود مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو CB های بدون اعتبار IAF هستند. اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ISO ازمراجع غیر IAF بسیار سریع و کم هزینه می‌باشد. دو فاکتور اخذ و دریافت کم هزینه و فوری گواهینامه ایزو ازمراجع صدور غیر IAF باعث شده اکثر سازمانها و مجموعه‌هااز مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بااعتبار IAF گواهینامه ایزو ISO نگیرند و باتوجه باینکه اکثر متقاضیان گواهینامه‌های ایزو صرفا بدنبال گرفتن مدرک ایزو هستند کارشان‌با CB های غیر IAF راه می‌افتد و نیازی به استفاده مشاور ایزو و مشاوره ایزو ندارند.
عامل سوم که موجب کم رنگ شدن کار مشاور ایزو و مشاوره ایزو شده این است که اکثر مدیران و مسئولان انواع شغل‌ها و کسب و کارها خود راحرفه‌ای و کارآزموده می‌دانند و نیازی به مشاور و راهنما ندارند. عواملی مانند مالیات و بیمه و دارایی و بهداشت و غیره موجب ایجاد دغدغه و فراموش شدن موضوع مشاور ایزو و مشاوره ایزو شده‌اند.
عامل چهارم بی میلی افراد مشاور ایزو جهت انجام مشاوره ایزو برای سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی گواهی ایزو می‌باشد. چراکه بادانش و تخصص حرفه‌ای که دارند عملا می‌توانند شرکتهای بزرگی راتأسیس و درآمد بالایی داشته باشند و خود رااز شر سر و کله زدن با سازمانهای متقاضی ایزو راحت می‌کنند.
عامل پنجم مربوط به خود سازمانها و شرکتها می‌شود. اکثر مجموعه‌‌های متقاضی گواهی نامه ایزو مخصوصا شرکت‌های دولتی دارای ساختاری ضعیف و‌ بیمار هستند و اکثر مدیران و مسئولان این سازمان‌ها بدون دانش و تجربه و باپارتی بازی فعالیت می‌کنند. مدیران و‌ مسئولان این سازمان‌ها دوست ندارند مشاور ایزو و مشاوره ایزو کارشان راانجام دهند زیرا بااجرای دقیق و صحیح ملزومات ضعف و‌ نقص مسئولان آشکار می‌شود و جهت ادامه کار یاباید تنبلی راکنار بگذارند یااخراج شوند. البته یکسری ازسازمانها و مجموعه‌های دولتی هستندکه میزان بودجه کافی ندارند و یک میزان هزینه مشخص برایشان تعریف شده است و بایددر مصرف هزینه‌ها صرفه جویی کنند و اولین راه راحذف مشاور ایزو و مشاوره ایزو انتخاب می‌کنند.‌
عامل ششم جهت عدم بکارگیری مشاور ایزو و مشاوره ایزو این است که اخذ گواهینامه ایزو توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو تحت اعتبار IAF بدلیل طراحی مستندات و اجرا و پیاده سازی استانداردهای ایزو نیازبه مشاوره و راهنمایی صحیح و کاربردی دارد و بالطبع هزینه و دستمزد مشاور ایزو جهت مشاوره ایزو بالا می‌شود.

 

اخذ و دریافت گواهینامه ایزو معتبر

اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ISO
مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو غیر IAF و مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو IAF

از کجا گواهینامه ایزو بگیرم و مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو کدامند؟ مراجع صدور گواهینامه ایزو تحت اعتبار IAF و بدون اعتبار IAF انواع گواهی نامه‌های ایزو راصادر می‌کنند. گواهینامه و مدرک ایزوی صادر شده ازطرف مراجع IAF اصل و بااعتبار بین المللی می‌باشد. گواهینامه و مدرک ایزوی صادر شده ازطرف مراجع غیر IAF اصلی نیستند و بدون اعتبار بین المللی می‌باشند‌.
اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ISO اصلی
گواهینامه ISO اصلی ، گواهی ISO اصلی ، گواهی نامه اصلی ایزو ، گواهی نامه ایزو معتبر، گواهینامه ایزو اصلی مورد توجه اکثر سازمانها و شرکت‌هایی هست که بدنبال طراحی و پیاده سازی واقعی استانداردهای ایزو هستند و قصد صادرات محصولات، تولیدات و همچنین خدماتشان را در حوزه و زمینه و عرصه‌های بین‌المللی دارند. گرفتن گواهینامه ایزو ISO اصلی درگرو مراجعه و انتخاب مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو ISO اصلی می‌باشد.
مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO اصلی
تمامی مراکز و مراجعی که درحوزه صدور انواع گواهی نامه‌های ایزو فعالیت می‌کنند همیشه درتمام مطلب و تبلیغاتشان ادعا می‌کنند مدرک و‌ گواهینامه‌هایی که صادر می‌کنند اصل و معتبر است و هیچ وقت اعلام نمی‌کند گواهی نامه صادره توسط من غیر اصل و نامعتبر است. باوجود این تفاسیر تشخیص اعتبار و اصالت گواهی نامه ایزو چگونه انجام می‌شود؟ راه تشخیص اصل و نااصل بودن گواهینامه ایزو چگونه است؟ جهت تشخیص اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو و مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو آشنایی بابرخی اصطلاحات و لغات بسیار مهم و کاربردی می‌باشد.
IAF ، AB ، CB
IAF مخفف عبارت International Accreditation Forum بمعنای انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است. IAF یک نهاد بین‌المللی و بزرگ دردنیا است و بعنوان بالاترین و معتبرترین نهاد رسمی و قانونی وظیفه نظارت و کنترل مراکز اعتبار دهنده به مراجع صادر کننده ایزو رابرعهده دارند. تمامی کشورهای عضو سازمان ایزو توسط نمایندگانی بعنوان نهادهای اعتبار دهنده عضو انجمن IAF هستند. AB مخفف عبارت Accreditation Body بمعنای مراکز اعتبار دهنده و نام هریک ازاعضای سازمان IAF را بانام AB مشخص کرده‌اند. درهر کشور حداقل یک نهاد رسمی و اعتبار دهنده AB فعالیت می‌کند. همچنین درهرکشور مراکز زیادی تحت عنوان مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو فعالیت می‌کنند. مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو Certification Body نام دارند و اصطلاحا CB نامیده می‌شوند.

تشخیص اعتبار و اصالت مراجع صدور گواهینامه ایزو اصلی و معتبر IAF

مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو ، مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، شرکت‌های صادر کننده گواهینامه ایزو ، گواهی ایزو ، گواهی‌نامه‌ها ISO ، گواهی ایزو اصلی و معتبر حتما بایدتحت اعتبار و‌ مجوز قانونی AB و نهاد اعتبار دهنده کشورخود فعالیت کنند. هنگام انتخاب یک CB معتبر باید بررسی کنید آیا زیر نظر اعتبار و نظارت AB نهاد اعتبار دهنده کشور خودکه عضو انجمن IAF است فعالیت می‌کند یاخیر؟ اگر چنانچه این ادعا درست بود بنابراین CB مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بصورت معتبر و بااعتبار IAF گواهینامه ایزو ، گواهینامه ISO صادر می‌کند. برای شناسایی نتیجه این ادعا باید شما متقاضی محترم وارد سایت رسمی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی IAF به آدرس WWW.IAF.NU شوید و ابتدا نام کشور و AB اعتبار دهنده راسرچ و جستجو نمایید و بعداز پیدا کردن نام AB وارد لینک کشور مربوطه شوید و نام CB راسرچ نمایید. اگرچنانچه نام CB راپیدا کردیداز اعتبار و اصالت مرجع صدور گواهی نامه ایزو مطمئن می‌شوید. مشتریان و متقاضیان اخذ و دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو اگرچنانچه جهت استعلام و ریحستری اعتبار و اصالت CB مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو دچار مشکل شدند می‌توانندبا مرکز مشاوره سیستم کاران تماس برقرار کنند و اخذ و دریافت و تشخیص اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو رااز مشاوران و کارشناسان ما بخواهند و اگربه هردلیلی کار اخذ و دریافت گواهینامه راازطرف مرکز سیستم کاران انجام ندادند هیچ ایرادی ندارد مشاوران و کارشناسان جهت تشخیص اعتبار و اصالت گواهی نامه ایزو بصورت رایگان پاسخگو هستند.

 

دریافت گواهینامه ایزو معتبر و اصالت اعتبار ایزو

تشخیص اعتبار و اصالت مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبار IAF

اعتبار و اصالت مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو همیشه بااعتبار دهی و نظارت انجمن IAF مشخص می‌شود. مالغات و اصطلاحاتی همچون CB یا AB خصوصی ، داخلی غیر رسمی و غیره نداریم و همچنین مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو تحت اعتبار نهادهای غیر رسمی و نا‌اصل ASCB نداریم. مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو یا همان CB ها بااعتیار IAF و بدون اعتبار IAF فعالیت می‌کنند. سازمان ملی استاندارد ایران بابک نهاد اعتبار دهنده بنام NACI مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران عضو رسمی سازمان IAF است. هنگامی به مرکز ملی استاندارد ایران مراجعه کنیم بعنوان نهاد اعتبار دهنده فقط IAF رامشخص میکند و نهادی بنام NACI راتأیید نمی‌کند. بنابراین بامراجعه حضوری یا مراجعه به سایت رسمی مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران لیست شرکتها و CB های صادر کننده گواهینامه ایزو اصلی ، CB ثبت و صدور گواهینامه ایزو و گواهی ISO اصل و معتبر رادریافت کنید.

تفاوت میان مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو تحت اعتبار IAF و مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو بدون اعتبار IAF

مدت زمان اخذ و دریافت گواهی نامه ایزو تحت اعتبار IAF بدلیل اینکه بایستی تمام مراحل طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو رابصورت اصولی و صحیح انجام دهند و درنهایت ازطرف مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو مرحله ممیزی و بررسی جهت تأییدیه نهایی انجام شود زمان زیادی رالازم دارد و اگر جایی ازطرف مراکز مشاوره شنیدیدکه درمدت زمان کوتاهی حداقل کمتر ازیک ماه یا حتی یک هفته‌ای برای شما گواهینامه ایزو ، گواهینامه ISO و گواهی ایزو ISO بااعتبار IAF راصادر می‌کنند راست نمی‌گویند زیرا اخذ و دریافت گواهینامه ایزو بااعتبار IAF و اصل زمان‌بر می‌باشد. اخذ و دریافت گواهینامه ایزو بدون اعتبار IAF بدلیل اینکه مراحل اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو بصورت الزامی انجام نمی‌شود و درنتیجه مرحله ممیزی نیز ازطرف بازرس و‌ ممیز مرجع صدور گواهینامه ایزو انجام نمی‌شود درمدت زمان کوتاه‌تری حداقل یک روزه و باهزینه خیلی کمتری صادر می‌شود. وجود مشاور ایزو و‌ مشاوره ایزو برای اخذ و دریافت گواهینامه ایزو اصل با اعتبار IAF بسیار مهم و حیاتی می‌باشد.

نحوه اخذ و دریافت گواهینامه ایزو بااعتبار IAF
انتخاب مرکز مشاوره معتبر ایزو ISO و برقراری ارتباط ازطریق خط‌های ارتباطی تلفن و موبایل و واتساپ و تلگرام، ایمیل
مشاوره و مشخص نمودن اهداف سازمان
دریافت نامه درخواست گواهینامه ایزو اصل و تکمیل فرم ثبت نام ایزو
انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو اصل
انتخاب نوع گواهینامه ایزو متناسب بافعالیتهای سازمان
طراحی و مستندسازی و پیاده سازی استانداردهای ایزو
ممیزی ابتدایی توسط کارشناس داخلی سازمان جهت رفع عدم انطباقات و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
ممیزی نهایی توسط کارشناس مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو و بررسی نهایی
دریافت تاییدیه و ثبت و صدور گواهی نامه ایزو
نگهداری و ممیزی مراقبتی ازسیستم‌های مستقر شده .

اشتراک:

نظر خود را اضافه کنید