اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو ISO , CE , HSE , IMS

اخذ گواهی نامه CE رایگان

اخذ گواهی نامه CE رایگان

اخذ گواهی نامه CE رایگان

اخذ گواهی نامه CE رایگان درخواست خیلی از متقاضیان دریافت گواهینامه فوق میباشد و از آنجا که خیلی شرکتها این گواهینامه شامل آنها و محصولشان نمیشود اما بجهت یکسری دلایل شخصی درخواست دارند که حتما آنرا بگیرند و قطعا جهت صادرات بدردشان نمیخورد چنانچه جهت صادرات بخواهند اقدام کنند امکان رایگان گرفتنش نیست زیرا که نوع اورجینال و اصلی را جهت صادرات باید که بگیرند و قطعا منطبق با قوانین اتحادیه اروپاست وچنانچه نوع انطباقی و خوداظهاری را بخواهند بگیرند میتوانند با قیمت پایینتر بگیرند و البته مراقب باشند که قلابی نباشد. در این بحث ابتدا بایستی بدانیم گواهینامه سی ای چیست؟

گواهی نامه CE چیست؟

اخذ نشان CE رایگان مستلزم اینست بدانیم اصلا گواهینامه CE چیست وبه چه دردی میخورد گواهی نامه CE درمعنای انطباق سازی باقوانین اروپاست و مراجع صادر کننده رااصطلاحا N.B یعنی همان نوتی فایبادی مینامندکه تحت اعتبار سازمان NANDOO فعالیت میکنند و مدیریت میشوند.

انواع گواهی نامه CE

سه نوع CE داریم اورجینال ویا همان اصلی مورد استفاده جهت صادرات میباشد و نوع انطباقی ونوع خود اظهاری مختص محصولاتی هستندکه گواهی مدنظر ما بدانها تعلق نمیگیردو توسط N.B وهمچنین NANDOO مدیریت نمیشود.

کاربرد CE

مارک CE یک علامت صدور گواهینامه میباشدکه نشان دهنده انطباق باانواع استانداردهای بهداشتی ، ایمنی وحفاظت ازمحیط زیست جهت محصولاتی میباشدکه درمنطقه اقتصادی اروپا (EEA) فروخته میشوند. مارک CE همچنین درمحصولات خارج از اروپا نیز کاربرد دارد و برای محصولاتی که خارج از اروپا صادر می شوند و حتی تولیدات داخلی ، همین امر باعث میشوداین نشانه حتی درمورد كسانی كه بامنطقه اقتصادی اروپا آشنا نیستند، درسراسر جهان قابل تشخیص باشد. بهمین معنا شبیه اعلامیه انطباق FCC میباشدکه دربرخی ازدستگاههای الکترونیکی فروخته شده درون ایالات متحده استفاده میشود این علامت عبارتست ازتولید کننده محصول مطابق باالزامات بخشنامه های قابل اجرا درون EC باشد. علامت تجاری شامل آرم CE ودر صورت لزوم ، شماره شناسایی چهار رقمی بدن مطلع شده ودراین روش ارزیابی انطباق شرکت دارندوبعضاً بعنوان مخفف Conformité Européenne فرانسه بجهت انطباق اروپایی ذکر شده واما درقانون مربوطه بدین صورت تعریف نشده. CE نمادی ازبازار آزاد درمنطقه اقتصادی اروپا (بازار داخلی) هست.

اهمیت اخذ گواهی CE

مارک CE موجوددر شکل فعلی خودش نشان میدهدکه سازنده ویا وارد کننده ادعا میکند مطابق قوانین اتحادیه اروپا مرتبط بایک محصول، صرف نظر ازمحل تولید، مطابقت دارد. باقرار دادن مارک فوق برروی یک محصول تولید کننده بطور مؤثر ، تنهابا مسئولیت خودش ، مطابقت باکلیه الزامات قانونی رابرای دستیابی نشانگر مورد بحث اعلام میکندکه امکان حرکت و فروش آزاد کالا رادر سراسر منطقه اقتصادی اروپا فراهم میکند. (EEA) بعنوان مثال ، بیشتر محصولات برقی بایدمطابق بادستورالعمل ولتاژ کم و دستورالعمل EMC باشند. اسباب بازیها بایدکه دستورالعمل ایمنی اسباب بازی رارعایت کنند. مارک نشانگر تولید EEA نیست یااینکه اتحادیه اروپا یامقام دیگر یک محصول رابه عنوان ایمن یا مطابق تصویب کرده است.

عناصر CE

الزامات اتحادیه اروپا ممکنست شامل ایمنی ، سلامتی ، و حفاظت ازمحیط زیست باشد ودر صورت تصریح درهرگونه قانون محصول اتحادیه اروپا ، ارزیابی توسط یک نهاد مطلع یاتولید مطابق یک سیستم بهمراه کیفیت تولید معتبر تنظیم شوداین علامت همچنین نشان میدهدکه محصول دررابطه باسازگاری الکترو مغناطیسی مطابقت دارد. بدین معناکه دستگاه بدون هیچگونه دخالت دراستفاده یاعملکرد هروسیله دیگر، طبق دستورالعمل کار خواهد کرد. همه محصولات جهت مارک مورد بحث جهت تجارت درون EEA احتیاج ندارند. فقط دسته بندی محصولات مشمول دستورالعمل ها یااینکه مقررات مربوطه هستند، دارای مارک CE میباشندو مجاز هستند.

اکثر محصولات دارای علامت CE فقط میتوانند درمعرض کنترل تولید داخلی توسط سازنده قرار بگیرند بدون بررسی مستقل انطباق محصول باقوانین اتحادیه اروپا. ANEC هشدار داده واز جمله موارد دیگر ، علامت گذاری بعنوان CE نمیتواند علامت ایمنی بجهت مصرف کنندگان درنظر گرفته شود. مارک CE تنهادر صورت داشتن محصولات بانوع ریسک حداقل ، دارای گواهینامه خودست. دربیشتر موارد، یک نهاد مطلع بایدکه درگیر شود. دراین موارد ، علامت CE بهمراه شماره ثبت بدن مطلع شده در ارزیابی انعطاف پذیری دنبال میشود.

مارک CE بجهت گروههای خاص محصولات درمنطقه اقتصادی اروپا ؛ 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بهمراه کشورهای EFTA ایسلند ، نروژ و لیختن اشتاین بعلاوه سوئیس و ترکیه ضروریست. تولید کننده محصولات ساخته شده درون EEA و وارد کننده کالاهای ساخته شده درکشورهای دیگر بایداطمینان حاصل کندکه کالاهای دارای علامت CE مطابق باانواع استانداردها هستنداین مارک بابت کشورهای موافقتنامه تجارت آزاد اروپای مرکزی نیاز نبوداما اعضای آلبانی، مقدونیه شمالی، صربستان و مونته نگرو بابت عضویت دردرون اتحادیه اروپا تقاضا کرده بودند، وبسیاری ازنوع استانداردهای آنرا درتصویب میگرفتند. مقررات آنها مانند بیشتر کشورهای عضو سابق CEFTA دراروپای مرکزی قبل از پیوستن به اتحادیه اروپا.

اخذ CE رایگان

دریافت گواهی نامه CE رایگان اصلا ممکن نیست وگاها شرکتها بدلیل اینکه میخواهنداین آرم رابر روی محصول خودشان داشته باشند بدون آگاهی ازنوع ماهیتش آرم آنرا برروی کالای خودمیگذارند واصلا نمیدانندکه نشان فوق بدانها ونوع کالایشان تعلق نمیگیرد وبه طمع تبلیغات نشانش رابرروی بسته ها میزنندو متاسفانه هیچکس نمیداندکه قلابی هست وهیچ مرجعی نظارت نمیکندو البته سازمانها میتوانند ازانواع انطباقی استفاده کنندو متحمل هزینه کمتری شوند وهمینطور نوع خوداظهاری ازخیلی لحاظها سازمانهارا درحوزه مالی کمک میکندو برایشان هزینه کمتری دربردارد اماکه درخصوص نوع اورجینال ممکن نیست.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاورین باتجربه و بصورت رایگان آماده هرگونه اطلاع رسانی درخصوص مراجع صدور گواهینامه CE معتبر و ارزان قیمت جهت متقاضیان محترم میباشد.

اشتراک:

نظر (1)

 1. نوید

  28 آبان 1401 - 12:24 ب.ظ

  عالی
  سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001
  ایزو 14001
  گرفتن گواهینامه ایزو
  اخذ گواهینامه مدرک ایزو9001
  مدرک ایزو 9001
  مدرک IMS مدرگ IMS

نظر خود را اضافه کنید